Veilige sportomgeving

Crazy Bubbles wil een verenigingscultuur waarin de omgang met elkaar op een natuurlijke manier respectvol en sportief is. Een cultuur die gebaseerd is op gelijkwaardigheid en veiligheid van mannen en vrouwen, van welke leeftijd, geaardheid en afkomst dan ook. Een respectvolle en open sfeer zorgt er voor dat eventuele moeilijkheden makkelijker besproken kunnen worden.

NOC*NSF heeft in samenspraak met de sportbonden voor alle sporters en hun omgeving het Vertrouwenspunt Sport opgezet.

Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:

Telefoon: 0900-202 55 90

E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Ze hebben gemeenschappelijk dat ze (ernstige) schade op fysiek, mentaal en emotioneel vlak toebrengen. Dit gedrag kan zichtbaar zijn, maar ook minder zichtbaar voor anderen plaatsvinden, bijvoorbeeld via de mobiele telefoon of internet. De gevolgen van grensoverschrijdend gedrag kunnen voor alle betrokkenen heel groot zijn en over een langere periode van invloed zijn.

Hoe bepaald gedrag wordt ervaren, kan anders zijn dan hoe het is bedoeld.

Toch wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd:

Wanneer iemand zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet deze uiting serieus genomen worden.

 

Voorzorgsmaatregelen

Crazy Bubbles neemt de volgende voorzorgsmaatregelen om grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging te voorkomen:

  • zorgvuldigheid bij de aanstelling van vrijwilligers
  • het aanvragen van Verklaring Omtrent Gedrag voor instructeurs en bestuurders
  • het uitdragen van de NOB gedragscode

 

Mocht je last hebben van zaken die tegen deze gedragscode ingaan, dan kun je dat altijd melden bij een van de bestuursleden. Wanneer je liever melding doet bij iemand buiten de club, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de NOB, via het e-mailadres vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org